ลงทะเบียนเข้าร่วม

แสดง 9 รายการ
หัวข้อหลักสูตรฝึกอบรมจำนวนชั่วโมงจำนวนคนรายละเอียดลิ้งค์รับสมัคร
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
หัวข้อหลักสูตรฝึกอบรมจำนวนชั่วโมงจำนวนคนรายละเอียดลิ้งค์รับสมัคร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 60 25  คลิก 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ 60 25  คลิก 
การดูแลผู้สูงอายุ 45 75  คลิก 
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 45 25  คลิก 
นักการตลาดชุมชน 44 25  คลิก 
การแปรรูปสมุนไพร 44 50  คลิก 
ขนมไทยในพิธีมลคล 30 25  คลิก 
การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่าง ๆ 29 100  คลิก 
อาหารสำหรับผู้สูงอายุ 24 125  คลิก 
แสดง 9 รายการ