ลงทะเบียนเข้าร่วม

แสดง 18 รายการ
หัวข้อหลักสูตรฝึกอบรมจำนวนชั่วโมงจำนวนคนรายละเอียดลิ้งค์รับสมัคร
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
หัวข้อหลักสูตรฝึกอบรมจำนวนชั่วโมงจำนวนคนรายละเอียดลิ้งค์รับสมัคร
การจัดกาารความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรพร้อมบริโภค 75 25  คลิก 
การตลาดออนไลน์ 60 75  คลิก 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 60 25  คลิก 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ 60 25  คลิก 
การออกแบบเสื้อผ้าจากผ้าหมักโคลนและฝ้ายตะหลุง 60 25  คลิก 
การพัฒนาเว็บไซด์ด้วยระบบจัดการเนื้อหาเว็ปแบบสำเร็จรูป 45 25  คลิก 
การอบรมผู้นำศาสนพิธี 45 50  คลิก 
การดูแลผู้สูงอายุ 45 75  คลิก 
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 45 25  คลิก 
นักการตลาดชุมชน 44 25  คลิก 
การแปรรูปสมุนไพร 44 50  คลิก 
ขนมไทยในพิธีมลคล 30 25  คลิก 
การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่างๆ 29 25  คลิก 
การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่าง ๆ 29 100  คลิก 
อาหารสำหรับวัยรุ่น 24 25  คลิก 
อาหารสำหรับผู้สูงอายุ 24 125  คลิก 
น้ำพริกแห้ง 20 25  คลิก 
การถักเปลจากเศษผ้า 20 25  คลิก 
แสดง 18 รายการ