หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ

โพสต์3 เม.ย. 2562 21:07โดยปัทมา คุ้มแถว   [ อัปเดต 27 พ.ค. 2562 07:51 โดย สุรัตน์ สิงห์ทอง ]
หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ  จำนวน  60 ชั่วโมง  เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นภายใต้โครงการจัดการความรู้ผ้าทอมือพื้นเมืองจังหวัดมุกดาหาร เพื่อความยั่งยืนของชุมชน ประจำปีงบประมาณ  2560  ในการจัดกิจกรรมที่ 2 เพื่อพัฒนาทักษะด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และลายประยุกต์ของชุมชนกรณีศึกษา บ้านคำนางโอก ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร   หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติจากสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และนำมาใช้ในการฝึกอบรมอาชีพให้กับชุมชนที่มีความสนใจและต้องการ ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน  2560   ในด้านหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (หลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ)  จนถึงปัจจุบัน  ชุมชนต่าง ๆ ก็ยังมีความต้องการมากขึ้น ที่จะอบรมหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และได้รับการตอบรับอย่างดี ทั้งในด้านการนำไปประกอบอาชีพหลังจากฝึกอบรมไปแล้ว สามารถมีรายได้เสริม และทำเป็นอาชีพมีรายได้ประจำได้ก็จำนวนไม่น้อย ยังสามารถนำไปต่อยอดในพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้กับชุมชนได้อย่างมากมาย   ตัวอย่างผลงานการฝึกอบรมและงานที่ผลิตสามารถดูได้ค่ะ

ą
ปัทมา คุ้มแถว,
3 เม.ย. 2562 21:09
ą
ปัทมา คุ้มแถว,
3 เม.ย. 2562 21:09
ą
ปัทมา คุ้มแถว,
3 เม.ย. 2562 21:09
ą
ปัทมา คุ้มแถว,
3 เม.ย. 2562 21:10
ą
ปัทมา คุ้มแถว,
3 เม.ย. 2562 21:10
ą
ปัทมา คุ้มแถว,
3 เม.ย. 2562 21:10
ą
ปัทมา คุ้มแถว,
3 เม.ย. 2562 21:10
ą
ปัทมา คุ้มแถว,
3 เม.ย. 2562 21:10
ą
ปัทมา คุ้มแถว,
3 เม.ย. 2562 21:10
ą
ปัทมา คุ้มแถว,
3 เม.ย. 2562 21:10
ą
ปัทมา คุ้มแถว,
3 เม.ย. 2562 21:10
ą
ปัทมา คุ้มแถว,
3 เม.ย. 2562 21:10
ą
ปัทมา คุ้มแถว,
3 เม.ย. 2562 21:11
ą
ปัทมา คุ้มแถว,
3 เม.ย. 2562 21:11
ą
ปัทมา คุ้มแถว,
3 เม.ย. 2562 21:11
ą
ปัทมา คุ้มแถว,
3 เม.ย. 2562 21:11
ą
ปัทมา คุ้มแถว,
3 เม.ย. 2562 21:11
ą
ปัทมา คุ้มแถว,
3 เม.ย. 2562 21:11
ą
ปัทมา คุ้มแถว,
3 เม.ย. 2562 21:11
ą
ปัทมา คุ้มแถว,
3 เม.ย. 2562 21:11
ą
ปัทมา คุ้มแถว,
3 เม.ย. 2562 21:11
ą
ปัทมา คุ้มแถว,
3 เม.ย. 2562 21:07
ą
ปัทมา คุ้มแถว,
3 เม.ย. 2562 21:07
ą
ปัทมา คุ้มแถว,
3 เม.ย. 2562 21:07
ą
ปัทมา คุ้มแถว,
3 เม.ย. 2562 21:07
ą
ปัทมา คุ้มแถว,
3 เม.ย. 2562 21:07
ą
ปัทมา คุ้มแถว,
3 เม.ย. 2562 21:07
ą
ปัทมา คุ้มแถว,
3 เม.ย. 2562 21:07
ą
ปัทมา คุ้มแถว,
3 เม.ย. 2562 21:07
ą
ปัทมา คุ้มแถว,
3 เม.ย. 2562 21:07
ą
ปัทมา คุ้มแถว,
3 เม.ย. 2562 21:07
ą
ปัทมา คุ้มแถว,
3 เม.ย. 2562 21:07
ą
ปัทมา คุ้มแถว,
3 เม.ย. 2562 21:07
ą
ปัทมา คุ้มแถว,
3 เม.ย. 2562 21:07
ą
ปัทมา คุ้มแถว,
3 เม.ย. 2562 21:07
Comments