กิจกรรม : มหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร งานตุ้มโฮม “มาเด้อมาเบิ่ง มาซุมมาแซว” วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

โพสต์21 ก.ย. 2564 20:15โดยปัทมา คุ้มแถว   [ อัปเดต 21 ก.ย. 2564 21:32 ]

โครงการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการ การจัดการศึกษาและบริการวิชาการ /

พัฒนาทักษะด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ประจำปี 2564

 กิจกรรม  : มหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

งานตุ้มโฮม “มาเด้อมาเบิ่ง มาซุมมาแซว” วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
วันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564 
ณ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และพื้นที่ ผ่านระบบ Online

Comments