โครงการ จัดการศึกษาและบริการวิชาการ "วิทยาลัยรวมใจ สร้างงาน สร้างสุขชุมชน" เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2565 มอบให้แก่ประชาชน และเนื่องในโอกาสวาระ เฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

โพสต์12 ม.ค. 2565 18:51โดยปัทมา คุ้มแถว   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2565 19:10 ]
โครงการ จัดการศึกษาและบริการวิชาการ "วิทยาลัยรวมใจ สร้างงาน สร้างสุขชุมชน" เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2565 มอบให้แก่ประชาชน และเนื่องในโอกาสวาระ เฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  ระหว่างวันที่ 7 - 15 มกราคม 2565  ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการไม่น้อยกว่า  100  คน
อบรม 4 กลุ่ม  2 หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าและใบตอง  หลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่น กลุ่มประชาชนและเยาวชนComments