การจัดบริการวิชาการและฝึกอบรมอาชีพ การตลาดออนไลน์ รุ่น 2/2565

โพสต์26 มิ.ย. 2565 21:43โดยปัทมา คุ้มแถว
การจัดบริการวิชาการและฝึกอบรมอาชีพ การตลาดออนไลน์ รุ่น 2/2565  จำนวน  60 ชั่วโมง  ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม  23 คน  ณ หน่วยจัดการศึกษาอำเภอคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร  วิทยากรโดย นางวิรันดา สิงห์ทองและคณะ


Comments