การจัดบริการวิชาการหลักสูตร การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่างๆ (ทำธุงอีสาน) รุ่น 3

โพสต์26 มิ.ย. 2565 20:42โดยปัทมา คุ้มแถว
การจัดบริการวิชาการหลักสูตร การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่างๆ (ทำธุงอีสาน) รุ่น 3   จำนวน  29 ชั่วโมง จำนวนผู้สนใจหลักสูตร 20 คน ณ ศาลาบริเวณแก่งกะเบา ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร  โดยวิทยากร นางสายยนต์  ประจวบสุข


Comments