การจัดบริการและฝึกอบรมอาชีพ การถนอมอาหาร รุ่น 1ปี 2565

โพสต์5 มิ.ย. 2565 21:30โดยปัทมา คุ้มแถว
การจัดบริการและฝึกอบรมอาชีพ การถนอมอาหาร รุ่น 1ปี 2565  จำนวน  30 ชั่วโมง  ระหว่างวันที่ 28 - 31 พฤษภาคม  2565  โดยนางมาลี  อินวัดพันธ์  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านดอน ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร


Comments