การจัดบริการหลักสูตต ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 45 ชม. รุ่น 1

โพสต์3 ส.ค. 2564 20:45โดยปัทมา คุ้มแถว
การจัดบริการหลักสูตต ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 45 ชม.  รุ่น 1   จำนวนผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน  25 คน ณ หน่วยจัดการศึกษาอำเภอดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร  โดยวิทยากร  นายคำแถน  สุคำภา และคณะ  Comments