การจัดบริการหลักสูตร อาหารสำหรับผู้สูงอายุ รุ่น 5 จำนวน 24 ชั่วโมง

โพสต์8 ต.ค. 2563 21:37โดยปัทมา คุ้มแถว
การจัดบริการหลักสูตร อาหารสำหรับผู้สูงอายุ รุ่น 5  จำนวน  24  ชั่วโมง  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน  25  คน  ระหว่างวันที่  9 - 11  กันยายน  2563  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหว้านใหญ่  อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร


Comments