การจัดบริการหลักสูตร อาหารสำหรับผู้สูงอายุ รุ่น 4 ปี 2563

โพสต์8 ต.ค. 2563 20:43โดยปัทมา คุ้มแถว
การจัดบริการหลักสูตร อาหารสำหรับผู้สูงอายุ รุ่น 4 ปี 2563    จำนวน  24 ชั่วโมง   จำนวนผู้ผเข้ารับการฝึกอบรม   25  คน  ระหว่างวันที่   18  -21 สิงหาคม  2563  ณ ศาลาประชาคมหมู่ 3 บ้านดอนตาล อำเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร   


Comments