การจัดบริการหลักสูตร อาหารสำหรับผู้สูงอายุ รุ่น 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

โพสต์12 ก.ย. 2564 20:27โดยปัทมา คุ้มแถว
การจัดบริการหลักสูตร  อาหารสำหรับผู้สูงอายุ   รุ่น 1  ประจำปีงบประมาณ  2564  ผู้สนใจหลักสูตร  จำนวน  25 คน 
สถานที่  วัดเทพนิมิตร ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  


Comments