การจัดบริการหลักสูตร อาหารสำหรับผู้สูงอายุ รุ่น3 ปี 2563

โพสต์8 ต.ค. 2563 20:23โดยปัทมา คุ้มแถว
ารจัดบริการหลักสูตร  อาหารสำหรับผู้สูงอายุ รุ่น3 ปี 2563  จำนวน  24 ชั่วโมง  ระหว่างวันที่ 6 - 27 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมหมู่ 8 ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร  โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน   25  คน


Comments