การจัดบริการหลักสูตร ทำน้ำพริกแห้ง รุ่น 1 /2564

โพสต์19 ม.ค. 2564 21:32โดยปัทมา คุ้มแถว
การจัดบริการหลักสูตร ทำน้ำพริกแห้ง รุ่น 1 /2564  จัดอบรมระหว่างวันที่  24 - 26 ธันวาคม  2563  ณ ศาลาประชาคมบ้านนิคมสหกรณ์  ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน  25  คนComments