การจัดบริการหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว รุ่น 1 จำนวน 45 ชั่วโมง

โพสต์8 ต.ค. 2563 21:30โดยปัทมา คุ้มแถว
การจัดบริการหลักสูตร  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว รุ่น 1 จำนวน  60 ชั่วโมง   จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร  จำนวน  29  คน  ระหว่างวันที่  8 - 13  กันยายน  2563  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่งขาม-ดงหมู อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร


Comments