การจัดบริการหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่น 1 จำนวน 60 ชั่วโมง

โพสต์8 ต.ค. 2563 23:36โดยปัทมา คุ้มแถว
การจัดบริการหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่น 1  จำนวน  60 ชั่วโมง   ผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน  25  คน  จัดระหว่างวันที่  8 - 31  สิงหาคม  2563  ณ ศาลาประชาคมบ้านบุ่งอุทัย บ้านบุ่งอุทัย  ต.นาสีนวน  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร


Comments