การจัดบริการหลักสูตร การตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 1/2546

โพสต์3 ส.ค. 2564 20:36โดยปัทมา คุ้มแถว
การจัดบริการหลักสูตร การตลาดออนไลน์  รุ่นที่ 1/2546   จำนวน  60 ชั่วโมง  ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน  30  คน จัดอบรม ณ ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร  โดยวิทยากร คือ นางวิรันดา  สิงห์ทองและคณะ  




Comments