การจัดบริการหลักสูตร การตลาดออนไลน์ รุ่น 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

โพสต์12 ก.ย. 2564 20:34โดยปัทมา คุ้มแถว
การจัดบริการหลักสูตร การตลาดออนไลน์ รุ่น 3 ประจำปีงบประมาณ  2564  จำนวนผู้สนใจหลักสูตร  จำนวน  25  คน  โดยวิทยากร นายประจักษ์ อินทร์แพง
สถานที่จัดการอบรม  หนวยจัดการศึกษาอำเภอดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหารComments