การจัดบริการหลักสูตร การตลาดออนไลน์ รุ่น 3 ปีงบประมาณ 2565

โพสต์16 ส.ค. 2565 21:36โดยปัทมา คุ้มแถว
การจัดบริการหลักสูตร การตลาดออนไลน์ รุ่น 3 ปีงบประมาณ  2565  โดยมีจำนวนผู้สนใจหลักสูตร  จำนวน  25  คน  ผ่านการฝึกอบรมทั้งหมด  วิทยากรโดย นางสาวปรียรัตน์  ไชยสอน   จัดอบรม ระหว่างวันที่ 1 - 10 สิงหาคม  2565  ณ หน่วยจัดการศึกษาอำเภอดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร


Comments