การจัดบริการหลักสูตร การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุุต่าง ๆ รุ่น 2(การทำน้ำยาเอนกประสงค์)

โพสต์16 ส.ค. 2563 20:46โดยปัทมา คุ้มแถว   [ อัปเดต 16 ส.ค. 2563 20:52 ]

การจัดบริการหลักสูตร การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุุต่าง ๆ  รุ่น 2(การทำน้ำยาเอนกประสงค์) ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม  2563 ณ อบต.หนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร  โดยวิทยากร นางสาวศิราพร  เวียงวะลัย และคณะ

Comments