การจัดบริการหลักสูตร การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่างๆ รุ่น 5 ปีงบประมาณ 2564

โพสต์12 ก.ย. 2564 19:49โดยปัทมา คุ้มแถว
การจัดบริการหลักสูตร การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่างๆ รุ่น 5  ประจำปีงบประมาณ  2564  ผู่้สนใจหลักสูตร จำนวน  27  คน  จัดอบรมระหว่างวันที่ 7 -10 กันยายน 2564 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านดอน ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร  Comments