การจัดบริการหลักสูตร การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่าง ๆ รุ่น 4

โพสต์3 ส.ค. 2564 20:28โดยปัทมา คุ้มแถว
การจัดบริการหลักสูตร การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่าง ๆ รุ่น 4  จำนวน  29 ชั่วโมง  ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน  20  คน สถานที่จัดการฝึกอบรม หน่วยจัดการศึกษาอำเภอดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร  ระหว่างวันที่  2 - 5 สิงหาคม  2564   โดยวิทยากร คือ นางรุจิรัตน์  ไตรยะขันธ์ 

Comments