การจัดบริการหลักสูตร การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่าง ๆ (ประดิษฐ์ดอกไม้จากใบตอง ใบเตย) รุ่น 3

โพสต์8 ต.ค. 2563 20:32โดยปัทมา คุ้มแถว
การจัดบริการหลักสูตร การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่าง ๆ (ประดิษฐ์ดอกไม้จากใบตอง ใบเตย) รุ่น 3  จำนวน  29 ชั่วโมง  จำนวนผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม  จำนวน  25  คน  จัดฝึกอบรมระหว่างวันที่  6 - 14  สิงหาคม  2563  ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่  1 ต.โพธิ์ไทรย์  อ.ดอนตาล  จ.มุกดาหาร


Comments