การจัดบริการหลักสูตร การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่างๆ (การทำพานบายศรีใบตอง) รุ่น 1 ปี 2565

โพสต์26 ธ.ค. 2564 18:57โดยปัทมา คุ้มแถว
การจัดบริการหลักสูตร การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่างๆ (การทำพานบายศรีใบตอง)  รุ่น 1 ปี 2565  ณ วัดแจ้งนาโปใหญ่ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร ระหว่างวันที่ 20 - 23 ธันวาคม  2565  โดยวิทยากร  นายอัครพล  ทองมหา


Comments