การจัดบริการหลักสูตร การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่างๆ (การทำน่ำยาเอนกประสงค์) รุ่นที่ 4

โพสต์8 ต.ค. 2563 21:45โดยปัทมา คุ้มแถว
การจัดบริการหลักสูตร การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่างๆ (การทำน่ำยาเอนกประสงค์) รุ่นที่ 4  จำนวนชั่วโมง  29 ชั่วโมง   จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน  27 คน  จัดฝึกอบรมระหว่างวันที่  17 - 20 สิงหาคม  2563  ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเอนกประสงค์ ต.ดงหลวง  จ.มุกดาหาร

Comments