การจัดบริการหลักสูตร การแปรรูปสมุนไพร รุ่น 2

โพสต์12 ส.ค. 2563 20:12โดยปัทมา คุ้มแถว   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2563 23:31 ]
การจัดบริการหลักสูตร การแปรรูปสมุนไพร รุ่น 2 ระหว่างวันที่  17 - 22 กรกฎาคม 2563 ณ บ้านบุ่ง ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
โดยวิทยากร คือนางประภาพร สุวรรณไตรย์และคณะ


Comments