การจัดบริการหลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุ รุ่น 3 จำนวน 45 ชั่วโมง

โพสต์8 ต.ค. 2563 21:20โดยปัทมา คุ้มแถว
การจัดบริการหลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุ รุ่น 3  จำนวน  45 ชั่วโมง  มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม  จำนวน  25  คน  ระหว่างวันที่  22  กรกฎาคม - 23  กันยายน  2563  ณ อบต.ดงเย็น  อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร


Comments