การจัดบริการหลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุ รุ่น 2 ปีงบประมาณ 2563

โพสต์20 ส.ค. 2563 20:25โดยปัทมา คุ้มแถว
การจัดบริการหลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุ  รุ่น 2  จำนวน  45 ชม. ปีงบประมาณ  2563  ณ บ้านซ่ง ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร 
โดยวิทยากร นางธิดารัตน์  จันทร์พิพัฒน์  จำนวนผู้อบรม  24  คน
Comments