การจัดบริการหลักสูตรฝึกอบรม การตลาดออนไลน์ รุ่น 2 ประจำปี 2564

โพสต์12 ก.ย. 2564 20:47โดยปัทมา คุ้มแถว
การจัดบริการหลักสูตรฝึกอบรม การตลาดออนไลน์ รุ่น 2 ประจำปี 2564  จำนวนผู้สนใจหลักสูตร จำนวน  25 คน 
วิทยากร นางวิรันดา สิงห์ทองและคณะ  ระหว่างวันที่ 16 - 27 สิงหาคม  2564  
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม  ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหารComments