การจัดบริการหลักสูตรฝึกอบรม การตลาดออนไลน์ รุ่น 1 ประจำปี 2564

โพสต์12 ก.ย. 2564 20:53โดยปัทมา คุ้มแถว
การจัดบริการหลักสูตรฝึกอบรม การตลาดออนไลน์ รุ่น 1 ประจำปี 2564  จำนวนผู้สนใจหลักสูตร จำนวน  30 คน 
วิทยากร นางวิรันดา สิงห์ทองและคณะ  ระหว่างวันที่ 2-11 สิงหาคม  2564  
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี  ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหารComments