การจัดบริการหลักสูตรฝึกอบรม ด้านการดูแลผู้สูงอายุ รุ่น 1 ปี 2563

โพสต์16 ส.ค. 2563 20:36โดยปัทมา คุ้มแถว
การจัดบริการหลักสูตรฝึกอบรม ด้านการดูแลผู้สูงอายุ รุ่น 1 ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2563 ณ บ้านคำบก ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ให้กับกลุ่มผู้สนใจ จำนวน  25  คน  โดย วิทยากรนางสุภาวดี ห้วยทรายและคณะ

Comments