หลักสูตรการสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่างๆ (การทำไม้กวาดดอกหญ้า )รุ่น1 ปีงบประมาณ 2563

โพสต์24 มิ.ย. 2563 00:44โดยปัทมา คุ้มแถว   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2563 01:28 ]
หลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพ การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่างๆ รุ่น 1 (การทำไม้กวาดดอกหญ้า)
ระหว่างวันที่  22-25 มิถุนายน  2563  ณ อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านค้อ ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

ą
187125.jpg
(155k)
ปัทมา คุ้มแถว,
24 มิ.ย. 2563 00:44
ą
187127.jpg
(253k)
ปัทมา คุ้มแถว,
24 มิ.ย. 2563 00:44
ą
187128.jpg
(219k)
ปัทมา คุ้มแถว,
24 มิ.ย. 2563 00:44
ą
187129.jpg
(267k)
ปัทมา คุ้มแถว,
24 มิ.ย. 2563 00:44
ą
187130.jpg
(289k)
ปัทมา คุ้มแถว,
24 มิ.ย. 2563 00:44
ą
187131.jpg
(160k)
ปัทมา คุ้มแถว,
24 มิ.ย. 2563 00:44
ą
187132.jpg
(167k)
ปัทมา คุ้มแถว,
24 มิ.ย. 2563 00:44
ą
187133.jpg
(170k)
ปัทมา คุ้มแถว,
24 มิ.ย. 2563 00:44
ą
187134.jpg
(301k)
ปัทมา คุ้มแถว,
24 มิ.ย. 2563 00:44
ą
187135.jpg
(224k)
ปัทมา คุ้มแถว,
24 มิ.ย. 2563 00:44
ą
187136.jpg
(228k)
ปัทมา คุ้มแถว,
24 มิ.ย. 2563 01:03
ą
187137.jpg
(285k)
ปัทมา คุ้มแถว,
24 มิ.ย. 2563 01:03
ą
187138.jpg
(293k)
ปัทมา คุ้มแถว,
24 มิ.ย. 2563 01:03
ą
187139.jpg
(226k)
ปัทมา คุ้มแถว,
24 มิ.ย. 2563 01:03
ą
187140.jpg
(214k)
ปัทมา คุ้มแถว,
24 มิ.ย. 2563 01:03
ą
187141.jpg
(218k)
ปัทมา คุ้มแถว,
24 มิ.ย. 2563 01:03
ą
187142.jpg
(210k)
ปัทมา คุ้มแถว,
24 มิ.ย. 2563 01:03
ą
187143.jpg
(186k)
ปัทมา คุ้มแถว,
24 มิ.ย. 2563 01:03
ą
187145.jpg
(291k)
ปัทมา คุ้มแถว,
24 มิ.ย. 2563 01:03
ą
187147.jpg
(179k)
ปัทมา คุ้มแถว,
24 มิ.ย. 2563 01:04
ą
187148.jpg
(184k)
ปัทมา คุ้มแถว,
24 มิ.ย. 2563 01:04
ą
187149.jpg
(202k)
ปัทมา คุ้มแถว,
24 มิ.ย. 2563 01:04
Comments