จัดหลักสูตรบริการวิชาการและฝึกอบรมอาชีพ ในหลักสูตร อาหารสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1

โพสต์9 มี.ค. 2564 19:07โดยปัทมา คุ้มแถว
จัดหลักสูตรบริการวิชาการและฝึกอบรมอาชีพ  ในหลักสูตร อาหารสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1  จำนวน  24  ชั่วโมง  มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม  จำนวน  25  คน   ระหว่างวันที่  3 - 5 มีนาคม 2564   ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดแจ้งนาโปใหญ่ ตำบลมุกดาหาร  อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารComments