จัดบริการวิชาการและฝึกอบรม การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่าง ๆ (ร้อยมาลัย) รุ่น 2

โพสต์5 มิ.ย. 2565 21:22โดยปัทมา คุ้มแถว
จัดบริการวิชาการและฝึกอบรม การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่าง ๆ (ร้อยมาลัย) รุ่น 2   จำนวน  29 ชั่วโมง  โดยนางรุจิรัตน์  ไตรยะขันธ์ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2565  ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย บ้านแก้งนาง ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


Comments