จัดบริการหลักสูตร อาหารสำหรับวัยรุ่น รุ่นที่ 1

โพสต์8 ก.พ. 2564 19:33โดยปัทมา คุ้มแถว
จัดบริการหลักสูตร อาหารสำหรับวัยรุ่น รุ่นที่ 1  มีผู้สนใจเข้ารับการอบรม จำนวน  25  คน  ระหว่างวันที่  8 - 10 กุมภาพันธ์  2564  ณ ศูนย์สาธิตบ้านนาสะโน อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร  


Comments