จัดบริการหลักสูตร ขนมไทยในพิธีมงคล รุ่น 1 ปีงบประมาณ 2563

โพสต์20 ส.ค. 2563 20:10โดยปัทมา คุ้มแถว
จัดบริการหลักสูตร ขนมไทยในพิธีมงคล รุ่น 1 ปีงบประมาณ 2563  ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 6 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
ระหว่างวันที่  20 - 23 กรกฎาคม 2563  จำนวน  25  คน

Comments