จัดบริการหลักสูตร การออกแบบเสื้อ กระโปรง กางเกง จากผ้าหมักโคลนและฝ้ายตะหลุง รุ่น 1

โพสต์17 เม.ย. 2565 20:59โดยปัทมา คุ้มแถว
จัดบริการหลักสูตร การออกแบบเสื้อ กระโปรง กางเกง จากผ้าหมักโคลนและฝ้ายตะหลุง รุ่น 1  จำนวนผู้สนใจเข้ารับการฝุึกอบรม จำนวน  32  คน จัดอบรมระหว่างวันที่  1 - 8 เมษายน  2565  ณ ศาลาประชาคมบ้านเหล่านางาม ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร


Comments