จัดบริการหลักสูตร การออกแบบเสื้อ กระโปรง กางเกง จากผ้าหมักโคลนและฝ้ายตะหลุง รุ่น 1

โพสต์8 มี.ค. 2564 01:04โดยปัทมา คุ้มแถว
จัดบริการหลักสูตร การออกแบบเสื้อ กระโปรง กางเกง จากผ้าหมักโคลนและฝ้ายตะหลุง รุ่น 1  จำนวน  60 ชั่วโมง
   จำนวนผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน  26  คน  ผ่านการฝึกอบรม  18  คน   ระหว่างวันที่  1 - 8 มีนาคม 2564 ณ ศาลาวัดบ้านศูนย์ไหม ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหารComments