จัดบริการหลักสูตร การตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 1/2565

โพสต์26 เม.ย. 2565 23:50โดยปัทมา คุ้มแถว
จัดบริการหลักสูตร การตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 1/2565   ณ หน่วยจัดการศึกษาอำเภอดงหลวง อ.ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร  ระหว่างวันที่  25  เมษายน  - 4 พฤษภาคม  2565 โดยมีผู้สนใจอบรม  จำนวน  22 คน  
Comments