จัดบริการหลักสูตร การแปรรูปสมุนไพร รุ่น1 ปี 2563

โพสต์8 ก.ค. 2563 01:24โดยปัทมา คุ้มแถว   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2563 01:34 ]
งานฝึกอบรมอาชีพ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้จัดบริการหลักสูตร การแปรรูปสมุนไพร รุ่น1 ปี 2563  ให้กับชุมชนบ้านม่วงไข่ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  จำนวน  25  คน  

ą
ปัทมา คุ้มแถว,
8 ก.ค. 2563 01:24
ą
ปัทมา คุ้มแถว,
8 ก.ค. 2563 01:24
ą
ปัทมา คุ้มแถว,
8 ก.ค. 2563 01:24
ą
ปัทมา คุ้มแถว,
8 ก.ค. 2563 01:24
ą
ปัทมา คุ้มแถว,
8 ก.ค. 2563 01:24
ą
ปัทมา คุ้มแถว,
8 ก.ค. 2563 01:24
ą
ปัทมา คุ้มแถว,
8 ก.ค. 2563 01:24
ą
ปัทมา คุ้มแถว,
8 ก.ค. 2563 01:24
ą
ปัทมา คุ้มแถว,
8 ก.ค. 2563 01:24
ą
ปัทมา คุ้มแถว,
8 ก.ค. 2563 01:24
Comments