จัดบริการหลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าและใบตอง รุ่น1 (ทำบายศรี)

โพสต์20 ก.ย. 2565 20:05โดยปัทมา คุ้มแถว
จัดบริการหลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าและใบตอง รุ่น1 (ทำบายศรี)  จำนวนผู้สนใจหลักสุตร จำนวน 20  คน  จัดณ หน่วยจัดการศึกษาอำเภอคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร  วิทยากร  นางรุจิรัตน์ ไตรยะขันธ์และคณะ


Comments