จัดบริการหลักสูตร การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการบริโภค รุ่น 1/2564

โพสต์8 ก.พ. 2564 20:12โดยปัทมา คุ้มแถว   [ อัปเดต 8 ก.พ. 2564 20:39 ]
จัดบริการหลักสูตร การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการบริโภค รุ่น 1/2564
จำนวนผู้สนใจหลักสูตร  จำนวน  25  คน  ระหว่างวันที่  4 - 13  กุมภาพันธ์  2564
ณ เทศบาลตำบลโชคชัย ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร


Comments