จัดบริการหลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบจัดการเนื้อหาเว็บแบบสำเร็จรูป รุ่น 1

โพสต์12 ก.ย. 2564 19:34โดยปัทมา คุ้มแถว
การจัดบริการหลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบจัดการเนื้อหาเว็บแบบสำเร็จรูป รุ่น 1  ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมหลักสูตร จำนวน  25  คน จัดอบรมระหว่างวันที่  6 - 13 กันยายน  2564  ณ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  ต.นาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารComments