จัดบริการหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตร นักการตลาดชุมชน รุ่นที่ 1 ปี 2563

โพสต์8 ก.ค. 2563 01:41โดยปัทมา คุ้มแถว
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารได้จัดบริการหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร นักการตลาดชุมชน
ให้กับชุมชน บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 20 - 27 มิถุนายน 2563
โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งที่  จำนวน  26  คน

Comments