จัดบริการหลักสูตรบริการวิชาการและฝึกอบรมอาชีพ รายวิชาการสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่าง ๆ รุ่นที่ 1

โพสต์21 ก.พ. 2564 20:40โดยปัทมา คุ้มแถว
จัดบริการหลักสูตรบริการวิชาการและฝึกอบรมอาชีพ รายวิชาการสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่าง ๆ รุ่นที่ 1  มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน  30  คน  ระหว่างวันที่  16 - 19 กุมภาพันธ์  2564 ณ โรงเรียนบ้านแฝก ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร
Comments