จัดบริการหลักสูตรบริการวิชาการและฝึกอบรมอาชีพ รายวิชาการสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่างๆ รุ่น3 (การสานตะกร้าพลาสติก)

โพสต์11 มี.ค. 2564 00:08โดยปัทมา คุ้มแถว
จัดบริการหลักสูตรบริการวิชาการและฝึกอบรมอาชีพ รายวิชาการสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่างๆ รุ่น3 (การสานตะกร้าพลาสติก)  จำนวน  29  ชั่วโมง  โดยวิทยากร นางบุญศรี  หนองแคนและคณะ  ระหว่างวันที่  9-12  มีนาคม  2564  ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดแจ้งนาโปใหญ่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

Comments