จัดบริการหลักสูตรบริการวิชาการและฝึกอบรมอาชีพ ปี2565 หลักสูตรการจัดการความรู้เพื่อกพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการบริโภค รุ่นที่ 1

โพสต์17 ก.พ. 2565 19:07โดยปัทมา คุ้มแถว
จัดบริการหลักสูตรบริการวิชาการและฝึกอบรมอาชีพ ปี2565 หลักสูตรการจัดการความรู้เพื่อกพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการบริโภค รุ่นที่ 1   ระหว่างวันที่ 7 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียน ตชด.ใต้ร่มพระบารมี บ้านแก่งนาง ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร  โดยรุจิรัตน์  ไตรยะขันธ์


Comments