การจัดบริการหลักสูตร การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุุต่าง ๆ รุ่น 2(การทำน้ำยาเอนกประสงค์)

การจัดบริการหลักสูตร การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุุต่าง ๆ  รุ่น 2(การทำน้ำยาเอนกประสงค์) ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม  2563 ณ อบต.หนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร  โดยวิทยากร นางสาวศิราพร  เวียงวะลัย และคณะ

การจัดบริการหลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุ รุ่น 2 ปีงบประมาณ 2563

โพสต์20 ส.ค. 2563 20:25โดยปัทมา คุ้มแถว

การจัดบริการหลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุ  รุ่น 2  จำนวน  45 ชม. ปีงบประมาณ  2563  ณ บ้านซ่ง ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร 
โดยวิทยากร นางธิดารัตน์  จันทร์พิพัฒน์  จำนวนผู้อบรม  24  คน
จัดบริการหลักสูตร ขนมไทยในพิธีมงคล รุ่น 1 ปีงบประมาณ 2563

โพสต์20 ส.ค. 2563 20:10โดยปัทมา คุ้มแถว

จัดบริการหลักสูตร ขนมไทยในพิธีมงคล รุ่น 1 ปีงบประมาณ 2563  ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 6 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
ระหว่างวันที่  20 - 23 กรกฎาคม 2563  จำนวน  25  คน

การจัดบริการหลักสูตร การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุุต่าง ๆ รุ่น 2(การทำน้ำยาเอนกประสงค์)

โพสต์16 ส.ค. 2563 20:46โดยปัทมา คุ้มแถว   [ อัปเดต 16 ส.ค. 2563 20:52 ]


การจัดบริการหลักสูตร การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุุต่าง ๆ  รุ่น 2(การทำน้ำยาเอนกประสงค์) ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม  2563 ณ อบต.หนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร  โดยวิทยากร นางสาวศิราพร  เวียงวะลัย และคณะ

การจัดบริการหลักสูตรฝึกอบรม ด้านการดูแลผู้สูงอายุ รุ่น 1 ปี 2563

โพสต์16 ส.ค. 2563 20:36โดยปัทมา คุ้มแถว

การจัดบริการหลักสูตรฝึกอบรม ด้านการดูแลผู้สูงอายุ รุ่น 1 ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2563 ณ บ้านคำบก ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ให้กับกลุ่มผู้สนใจ จำนวน  25  คน  โดย วิทยากรนางสุภาวดี ห้วยทรายและคณะ

การจัดบริการหลักสูตร การแปรรูปสมุนไพร รุ่น 2

โพสต์12 ส.ค. 2563 20:12โดยปัทมา คุ้มแถว   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2563 23:31 ]

การจัดบริการหลักสูตร การแปรรูปสมุนไพร รุ่น 2 ระหว่างวันที่  17 - 22 กรกฎาคม 2563 ณ บ้านบุ่ง ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
โดยวิทยากร คือนางประภาพร สุวรรณไตรย์และคณะ


จัดบริการหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ รุ่น 1 ปี 2563

โพสต์14 ก.ค. 2563 21:32โดยปัทมา คุ้มแถว   [ อัปเดต 15 ก.ค. 2563 00:11 ]

จัดบริการหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ รุ่น 1 ปี 2563  ณ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

จัดบริการหลักสูตรอาหารสำหรับผู้สูงอายุ รุ่น2 ปี 2563

โพสต์9 ก.ค. 2563 23:49โดยปัทมา คุ้มแถว

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้จัดบริการหลักสูตรอาหารสำหรับผู้สูงอายุ รุ่น2 ปี 2563  ให้กับชุมชน  จำนวน  25  คน ระหว่างวันที่  10 กรกฎาคม - 11 กันยายน 2563 ณ ศาลาประชาคมวัดหลักสอง ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร

จัดบริการหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตร นักการตลาดชุมชน รุ่นที่ 1 ปี 2563

โพสต์8 ก.ค. 2563 01:41โดยปัทมา คุ้มแถว

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารได้จัดบริการหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร นักการตลาดชุมชน
ให้กับชุมชน บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 20 - 27 มิถุนายน 2563
โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งที่  จำนวน  26  คน

จัดบริการหลักสูตร การแปรรูปสมุนไพร รุ่น1 ปี 2563

โพสต์8 ก.ค. 2563 01:24โดยปัทมา คุ้มแถว   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2563 01:34 ]

งานฝึกอบรมอาชีพ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้จัดบริการหลักสูตร การแปรรูปสมุนไพร รุ่น1 ปี 2563  ให้กับชุมชนบ้านม่วงไข่ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  จำนวน  25  คน  

1-10 of 14