การจัดบริการหลักสูตร การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุุต่าง ๆ รุ่น 2(การทำน้ำยาเอนกประสงค์)

การจัดบริการหลักสูตร การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุุต่าง ๆ  รุ่น 2(การทำน้ำยาเอนกประสงค์) ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม  2563 ณ อบต.หนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร  โดยวิทยากร นางสาวศิราพร  เวียงวะลัย และคณะ

จัดบริการหลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าและใบตอง รุ่น1 (ทำบายศรี)

โพสต์20 ก.ย. 2565 20:05โดยปัทมา คุ้มแถว

จัดบริการหลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าและใบตอง รุ่น1 (ทำบายศรี)  จำนวนผู้สนใจหลักสุตร จำนวน 20  คน  จัดณ หน่วยจัดการศึกษาอำเภอคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร  วิทยากร  นางรุจิรัตน์ ไตรยะขันธ์และคณะ


การจัดบริการหลักสูตร การตลาดออนไลน์ รุ่น 3 ปีงบประมาณ 2565

โพสต์16 ส.ค. 2565 21:36โดยปัทมา คุ้มแถว

การจัดบริการหลักสูตร การตลาดออนไลน์ รุ่น 3 ปีงบประมาณ  2565  โดยมีจำนวนผู้สนใจหลักสูตร  จำนวน  25  คน  ผ่านการฝึกอบรมทั้งหมด  วิทยากรโดย นางสาวปรียรัตน์  ไชยสอน   จัดอบรม ระหว่างวันที่ 1 - 10 สิงหาคม  2565  ณ หน่วยจัดการศึกษาอำเภอดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร


การจัดบริการวิชาการและฝึกอบรมอาชีพ การตลาดออนไลน์ รุ่น 2/2565

โพสต์26 มิ.ย. 2565 21:43โดยปัทมา คุ้มแถว

การจัดบริการวิชาการและฝึกอบรมอาชีพ การตลาดออนไลน์ รุ่น 2/2565  จำนวน  60 ชั่วโมง  ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม  23 คน  ณ หน่วยจัดการศึกษาอำเภอคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร  วิทยากรโดย นางวิรันดา สิงห์ทองและคณะ


การจัดบริการวิชาการหลักสูตร การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่างๆ (ทำธุงอีสาน) รุ่น 3

โพสต์26 มิ.ย. 2565 20:42โดยปัทมา คุ้มแถว

การจัดบริการวิชาการหลักสูตร การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่างๆ (ทำธุงอีสาน) รุ่น 3   จำนวน  29 ชั่วโมง จำนวนผู้สนใจหลักสูตร 20 คน ณ ศาลาบริเวณแก่งกะเบา ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร  โดยวิทยากร นางสายยนต์  ประจวบสุข


การจัดบริการและฝึกอบรมอาชีพ การถนอมอาหาร รุ่น 1ปี 2565

โพสต์5 มิ.ย. 2565 21:30โดยปัทมา คุ้มแถว

การจัดบริการและฝึกอบรมอาชีพ การถนอมอาหาร รุ่น 1ปี 2565  จำนวน  30 ชั่วโมง  ระหว่างวันที่ 28 - 31 พฤษภาคม  2565  โดยนางมาลี  อินวัดพันธ์  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านดอน ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร


จัดบริการวิชาการและฝึกอบรม การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่าง ๆ (ร้อยมาลัย) รุ่น 2

โพสต์5 มิ.ย. 2565 21:22โดยปัทมา คุ้มแถว

จัดบริการวิชาการและฝึกอบรม การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่าง ๆ (ร้อยมาลัย) รุ่น 2   จำนวน  29 ชั่วโมง  โดยนางรุจิรัตน์  ไตรยะขันธ์ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2565  ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย บ้านแก้งนาง ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


จัดบริการหลักสูตร การตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 1/2565

โพสต์26 เม.ย. 2565 23:50โดยปัทมา คุ้มแถว

จัดบริการหลักสูตร การตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 1/2565   ณ หน่วยจัดการศึกษาอำเภอดงหลวง อ.ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร  ระหว่างวันที่  25  เมษายน  - 4 พฤษภาคม  2565 โดยมีผู้สนใจอบรม  จำนวน  22 คน  
จัดบริการหลักสูตร การออกแบบเสื้อ กระโปรง กางเกง จากผ้าหมักโคลนและฝ้ายตะหลุง รุ่น 1

โพสต์17 เม.ย. 2565 20:59โดยปัทมา คุ้มแถว

จัดบริการหลักสูตร การออกแบบเสื้อ กระโปรง กางเกง จากผ้าหมักโคลนและฝ้ายตะหลุง รุ่น 1  จำนวนผู้สนใจเข้ารับการฝุึกอบรม จำนวน  32  คน จัดอบรมระหว่างวันที่  1 - 8 เมษายน  2565  ณ ศาลาประชาคมบ้านเหล่านางาม ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร


จัดบริการหลักสูตรบริการวิชาการและฝึกอบรมอาชีพ ปี2565 หลักสูตรการจัดการความรู้เพื่อกพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการบริโภค รุ่นที่ 1

โพสต์17 ก.พ. 2565 19:07โดยปัทมา คุ้มแถว

จัดบริการหลักสูตรบริการวิชาการและฝึกอบรมอาชีพ ปี2565 หลักสูตรการจัดการความรู้เพื่อกพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการบริโภค รุ่นที่ 1   ระหว่างวันที่ 7 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียน ตชด.ใต้ร่มพระบารมี บ้านแก่งนาง ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร  โดยรุจิรัตน์  ไตรยะขันธ์


1-10 of 53