ภาพกิจกรรม

 • กิจกรรม : มหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร งานตุ้มโฮม “มาเด้อมาเบิ่ง มาซุมมาแซว” วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

  โครงการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการ การจัดการศึกษาและบริการวิชาการ /

  พัฒนาทักษะด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ประจำปี 2564

   กิจกรรม  : มหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

  งานตุ้มโฮม “มาเด้อมาเบิ่ง มาซุมมาแซว” วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
  วันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564 
  ณ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และพื้นที่ ผ่านระบบ Online

  ส่ง 21 ก.ย. 2564 21:32 โดย ปัทมา คุ้มแถว
 • การจัดบริการหลักสูตรฝึกอบรม การตลาดออนไลน์ รุ่น 1 ประจำปี 2564
  การจัดบริการหลักสูตรฝึกอบรม การตลาดออนไลน์ รุ่น 1 ประจำปี 2564  จำนวนผู้สนใจหลักสูตร จำนวน  30 คน 
  วิทยากร นางวิรันดา สิงห์ทองและคณะ  ระหว่างวันที่ 2-11 สิงหาคม  2564  
  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี  ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร  ส่ง 12 ก.ย. 2564 20:53 โดย ปัทมา คุ้มแถว
 • การจัดบริการหลักสูตรฝึกอบรม การตลาดออนไลน์ รุ่น 2 ประจำปี 2564
  การจัดบริการหลักสูตรฝึกอบรม การตลาดออนไลน์ รุ่น 2 ประจำปี 2564  จำนวนผู้สนใจหลักสูตร จำนวน  25 คน 
  วิทยากร นางวิรันดา สิงห์ทองและคณะ  ระหว่างวันที่ 16 - 27 สิงหาคม  2564  
  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม  ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  ส่ง 12 ก.ย. 2564 20:47 โดย ปัทมา คุ้มแถว
 • การจัดบริการหลักสูตร การตลาดออนไลน์ รุ่น 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
  การจัดบริการหลักสูตร การตลาดออนไลน์ รุ่น 3 ประจำปีงบประมาณ  2564  จำนวนผู้สนใจหลักสูตร  จำนวน  25  คน  โดยวิทยากร นายประจักษ์ อินทร์แพง
  สถานที่จัดการอบรม  หนวยจัดการศึกษาอำเภอดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร  ส่ง 12 ก.ย. 2564 20:34 โดย ปัทมา คุ้มแถว
 • การจัดบริการหลักสูตร อาหารสำหรับผู้สูงอายุ รุ่น 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
  การจัดบริการหลักสูตร  อาหารสำหรับผู้สูงอายุ   รุ่น 1  ประจำปีงบประมาณ  2564  ผู้สนใจหลักสูตร  จำนวน  25 คน 
  สถานที่  วัดเทพนิมิตร ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  


  ส่ง 12 ก.ย. 2564 20:27 โดย ปัทมา คุ้มแถว
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 41 รายการ ดูเพิ่มเติม »