ภาพกิจกรรม

 • การจัดบริการหลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุ รุ่น 2 ปีงบประมาณ 2563
  การจัดบริการหลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุ  รุ่น 2  จำนวน  45 ชม. ปีงบประมาณ  2563  ณ บ้านซ่ง ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร 
  โดยวิทยากร นางธิดารัตน์  จันทร์พิพัฒน์  จำนวนผู้อบรม  24  คน
  ส่ง 20 ส.ค. 2563 20:25 โดย ปัทมา คุ้มแถว
 • จัดบริการหลักสูตร ขนมไทยในพิธีมงคล รุ่น 1 ปีงบประมาณ 2563
  จัดบริการหลักสูตร ขนมไทยในพิธีมงคล รุ่น 1 ปีงบประมาณ 2563  ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 6 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
  ระหว่างวันที่  20 - 23 กรกฎาคม 2563  จำนวน  25  คน

  ส่ง 20 ส.ค. 2563 20:10 โดย ปัทมา คุ้มแถว
 • การจัดบริการหลักสูตร การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุุต่าง ๆ รุ่น 2(การทำน้ำยาเอนกประสงค์)

  การจัดบริการหลักสูตร การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุุต่าง ๆ  รุ่น 2(การทำน้ำยาเอนกประสงค์) ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม  2563 ณ อบต.หนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร  โดยวิทยากร นางสาวศิราพร  เวียงวะลัย และคณะ

  ส่ง 16 ส.ค. 2563 20:52 โดย ปัทมา คุ้มแถว
 • การจัดบริการหลักสูตรฝึกอบรม ด้านการดูแลผู้สูงอายุ รุ่น 1 ปี 2563
  การจัดบริการหลักสูตรฝึกอบรม ด้านการดูแลผู้สูงอายุ รุ่น 1 ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2563 ณ บ้านคำบก ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ให้กับกลุ่มผู้สนใจ จำนวน  25  คน  โดย วิทยากรนางสุภาวดี ห้วยทรายและคณะ

  ส่ง 16 ส.ค. 2563 20:36 โดย ปัทมา คุ้มแถว
 • การจัดบริการหลักสูตร การแปรรูปสมุนไพร รุ่น 2
  การจัดบริการหลักสูตร การแปรรูปสมุนไพร รุ่น 2 ระหว่างวันที่  17 - 22 กรกฎาคม 2563 ณ บ้านบุ่ง ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
  โดยวิทยากร คือนางประภาพร สุวรรณไตรย์และคณะ


  ส่ง 13 ส.ค. 2563 23:31 โดย ปัทมา คุ้มแถว
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »