ภาพกิจกรรม

 • จัดบริการหลักสูตรบริการวิชาการและฝึกอบรมอาชีพ รายวิชาการสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่าง ๆ รุ่นที่ 1
  จัดบริการหลักสูตรบริการวิชาการและฝึกอบรมอาชีพ รายวิชาการสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่าง ๆ รุ่นที่ 1  มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน  30  คน  ระหว่างวันที่  16 - 19 กุมภาพันธ์  2564 ณ โรงเรียนบ้านแฝก ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร
  ส่ง 21 ก.พ. 2564 20:40 โดย ปัทมา คุ้มแถว
 • จัดบริการหลักสูตร การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการบริโภค รุ่น 1/2564
  จัดบริการหลักสูตร การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการบริโภค รุ่น 1/2564
  จำนวนผู้สนใจหลักสูตร  จำนวน  25  คน  ระหว่างวันที่  4 - 13  กุมภาพันธ์  2564
  ณ เทศบาลตำบลโชคชัย ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร


  ส่ง 8 ก.พ. 2564 20:39 โดย ปัทมา คุ้มแถว
 • จัดบริการหลักสูตร อาหารสำหรับวัยรุ่น รุ่นที่ 1
  จัดบริการหลักสูตร อาหารสำหรับวัยรุ่น รุ่นที่ 1  มีผู้สนใจเข้ารับการอบรม จำนวน  25  คน  ระหว่างวันที่  8 - 10 กุมภาพันธ์  2564  ณ ศูนย์สาธิตบ้านนาสะโน อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร  


  ส่ง 8 ก.พ. 2564 19:33 โดย ปัทมา คุ้มแถว
 • การจัดบริการหลักสูตร ทำน้ำพริกแห้ง รุ่น 1 /2564
  การจัดบริการหลักสูตร ทำน้ำพริกแห้ง รุ่น 1 /2564  จัดอบรมระหว่างวันที่  24 - 26 ธันวาคม  2563  ณ ศาลาประชาคมบ้านนิคมสหกรณ์  ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน  25  คน  ส่ง 19 ม.ค. 2564 21:32 โดย ปัทมา คุ้มแถว
 • การจัดบริการหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ในหลักสูตรวิชา การถักเปลจากเศษผ้า รุ่น 1
  การจัดบริการหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ  2564  ในหลักสูตรวิชา การถักเปลจากเศษผ้า รุ่น 1  จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  จำนวน  25  คน  ระหว่างวันที่  17- 19 ธันวาคม  2563  และได้มีพิธีเปิด และมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม ในวันที่  21  ธันวาคม  2564  สถานที่จัดอบรม ณ ศาลาวัดบ้านเหล่าหลวง หมู่ 11 บ้านเหล่าหลวง ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร


  ส่ง 21 ธ.ค. 2563 00:29 โดย ปัทมา คุ้มแถว
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 27 รายการ ดูเพิ่มเติม »