หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครล่าสุด

หัวข้อหลักสูตรฝึกอบรมจำนวนชั่วโมงจำนวนคนรายละเอียดลิ้งค์รับสมัคร
การประกอบอาหารคาวหวานเพื่ออาชีพ 80 42  คลิก 
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการบริโภค 75 45  คลิก 
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในสำนักงาน 75 40  คลิก 
งานซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งซอฟต์แวร์ 75 40  คลิก 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบตองและผ้า 60 40  คลิก 
เบเกอรี่และขนมอบเพื่ออาชีพ 60 40  คลิก 
การออกแบบเสื้อ กระโปรง กางเกงจากผ้าหมักโคลนและฝ้ายตะหลุง 60 45  คลิก 
การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 40  คลิก 
การตลาดออนไลน์ 60 45  คลิก 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ 60 45  คลิก 
แสดง 10 รายการจากหน้า ลงทะเบียนเข้าร่วม จัดเรียงตาม จำนวนชั่วโมง ดูเพิ่มเติม »