หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครล่าสุด

หัวข้อหลักสูตรฝึกอบรมจำนวนชั่วโมงจำนวนคนรายละเอียดลิ้งค์รับสมัคร
การจัดกาารความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรพร้อมบริโภค 75 25  คลิก 
การตลาดออนไลน์ 60 75  คลิก 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 60 25  คลิก 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ 60 25  คลิก 
การออกแบบเสื้อผ้าจากผ้าหมักโคลนและฝ้ายตะหลุง 60 25  คลิก 
การพัฒนาเว็บไซด์ด้วยระบบจัดการเนื้อหาเว็ปแบบสำเร็จรูป 45 25  คลิก 
การอบรมผู้นำศาสนพิธี 45 50  คลิก 
การดูแลผู้สูงอายุ 45 75  คลิก 
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 45 25  คลิก 
นักการตลาดชุมชน 44 25  คลิก 
แสดง 10 รายการจากหน้า ลงทะเบียนเข้าร่วม จัดเรียงตาม จำนวนชั่วโมง ดูเพิ่มเติม »